Gezag

Gezag Gezag houdt de plicht en het recht in om kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden. Daar vallen ook het nemen van beslissingen en het verrichten van officiële handelingen onder. Minderjarige kinderen mogen zelf bijvoorbeeld geen paspoort of bankrekening aanvragen. Dit moet een ouder met het gezag of een voogd…

Erkenning

Erkenning Volgens de wet bent u ouder van een kind, als u het kind heeft erkend. U heeft dan een juridische band. Hierdoor bent u verplicht om uw kind te onderhouden tot hij of zij 21 jaar is. Uw kind is uw erfgenaam. Door erkenning bent u niet de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Dit…

Omgangsregeling

Omgangsregeling en contact In de wet is vastgelegd dat ieder kind recht heeft op omgang met zijn ouders. Ook heeft een kind recht op omgang met niet-ouders als het gaat om personen waarmee het kind een nauwe persoonlijke betrekking heeft. Denk bijvoorbeeld aan opa’s en oma’s. Omgang onderling regelen Het heeft de sterke voorkeur dat…

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan is het van belang dat goede afspraken worden gemaakt over en voor de kinderen: de verblijfplaats, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de wijze waarop u met elkaar over de kinderen communiceert en de verdeling van de kosten van de…

Rijbewijs ingevorderd

Uw rijbewijs is ingevorderd De politie kan uw rijbewijs invorderen. Dat gebeurt als er sprake is van een behoorlijke snelheidsovertreding of na het rijden onder invloed van alcohol en / of drugs. De officier van justitie dient binnen tien dagen na de invordering van het rijbewijs te beslissen of het rijbewijs voorlopig aan de verdachte…

Strafbeschikking

Aan u is een strafbeschikking uitgereikt Het Openbaar Ministerie mag voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen, zonder tussenkomst van een rechter. Dit heet OM-afdoening. De straf die het Openbaar Ministerie oplegt, heet een strafbeschikking. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking die aan u is opgelegd, kunt u…

Oproep OM zitting

U heeft een oproeping voor een OM-zitting ontvangen De officier van justitie kan bij lichtere strafbare feiten en in geval u meerderjarig bent besluiten dat u in aanmerking komt voor een OM-zitting. Tijdens deze zitting wordt aan u door een officier van justitie een voorstel gedaan om strafvervolging te voorkomen. Het voorstel wordt u tijdens…

Uitnodiging verhoor

Uitnodiging voor verhoor op het politiebureau Als u wordt verdacht van een strafbaar feit en de politie wil u daarover horen, dan kan de politie een oproep naar uw huis sturen. U bent als verdachte niet verplicht om naar het politiebureau te gaan. Het kan wel zo zijn dat als u niet verschijnt de politie…

Aangehouden

U bent aangehouden op verdenking van een strafbaar feit Ophouden voor onderzoek Als u bent aangehouden, dan heeft de politie het recht u gedurende een periode van maximaal negen uren op het politiebureau vast te houden. Houd u er rekening mee dat de uren tussen 00:00 uur en 09:00 uur niet meetellen en dat de…

TOM-zitting

TOM-zitting Bij lichte vergrijpen kan de officier van justitie besluiten de minderjarige verdachte uit te nodigen voor een TOM-zitting (Transactie Openbaar Ministerie). Op deze besloten zitting biedt de officier van justitie een straf aan de minderjarige verdachte aan. Dit kan bijvoorbeeld een taakstraf, een geldboete of een combinatie van deze twee zijn en heet een…