Uitnodiging voor verhoor op het politiebureau

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit en de politie wil u daarover horen, dan kan de politie een oproep naar uw huis sturen. U bent als verdachte niet verplicht om naar het politiebureau te gaan. Het kan wel zo zijn dat als u niet verschijnt de politie u op een later moment alsnog kan aanhouden.

In het kader van uw verhoor heeft u recht:

  • op bijstand van een advocaat voor en tijdens het verhoor
  • op een tolk, als u niet goed Nederlands spreekt of verstaat
  • op inzage in het politiedossier vóór het verhoor
  • om te zwijgen: u bent niet verplicht om antwoord te geven
  • op een kopie van uw eigen verklaring. Staan daar onjuistheden in? Wijs de politie hier dan op en teken de verklaring pas als deze klopt.

Terug naar strafrecht

Heeft u een strafrecht advocaat in Breda nodig?

Neem dan contact met ons op.

Contact