Gezag

Gezag Gezag houdt de plicht en het recht in om kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden. Daar vallen ook het nemen van beslissingen en het verrichten van officiële handelingen onder. Minderjarige kinderen mogen zelf bijvoorbeeld geen paspoort of bankrekening aanvragen. Dit moet een ouder met het gezag of een voogd…

Erkenning

Erkenning Volgens de wet bent u ouder van een kind, als u het kind heeft erkend. U heeft dan een juridische band. Hierdoor bent u verplicht om uw kind te onderhouden tot hij of zij 21 jaar is. Uw kind is uw erfgenaam. Door erkenning bent u niet de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Dit…

Omgangsregeling

Omgangsregeling en contact In de wet is vastgelegd dat ieder kind recht heeft op omgang met zijn ouders. Ook heeft een kind recht op omgang met niet-ouders als het gaat om personen waarmee het kind een nauwe persoonlijke betrekking heeft. Denk bijvoorbeeld aan opa’s en oma’s. Omgang onderling regelen Het heeft de sterke voorkeur dat…

Ouderschapsplan

Ouderschapsplan Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan is het van belang dat goede afspraken worden gemaakt over en voor de kinderen: de verblijfplaats, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de wijze waarop u met elkaar over de kinderen communiceert en de verdeling van de kosten van de…