Ouderschapsplan

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan is het van belang dat goede afspraken worden gemaakt over en voor de kinderen: de verblijfplaats, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de wijze waarop u met elkaar over de kinderen communiceert en de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn daartoe wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Dit ouderschapsplan dient in beginsel met het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank te worden ingediend. Nicola van Vliet helpt u graag bij het zoveel mogelijk in overleg met uw ex-partner en zijn / haar advocaat maken van afspraken over de kinderen.

Terug naar familierecht.

Heeft u een advocaat in Breda nodig voor een ouderschapsplan?

Neem dan contact met ons op.

Contact