Tarieven

Gesubsidieerde rechtsbijstand

In bepaalde gevallen verleent de advocaat aan u rechtsbijstand op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (ook bekend als “pro deo”). Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan betaalt u een bescheiden eigen bijdrage en wordt het merendeel van de advocaatkosten vergoed door de overheid. Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Bijzondere bijstand en rechtsbijstandverzekering

Sommige gemeenten vergoeden via de zogenoemde “bijzondere bijstand” de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage en het griffierecht aan de rechtbank. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat uw rechtsbijstandverzekering de advocaat- en rechtbankkosten dekt; controleer hiervoor uw polisvoorwaarden.

Juridisch Loket

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke organisatie die gesteund wordt door de overheid. Het Juridisch Loket verwijst u, indien nodig, naar een advocaat. U krijgt een korting van EUR 55,- op de eigen bijdrage (als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand) als u eerst het Juridisch Loket bezoekt en via hen wordt doorverwezen naar een advocaat.

Advocaatkosten

Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand of voor dekking via uw rechtsbijstandverzekering dan wordt u bijgestaan op basis van een uurtarief.

In dat geval is het prettig om vooraf te weten waar u aan toe bent. Wilt u weten wat uw zaak u ongeveer gaat kosten? Dan krijgt u vooraf een kosteninschatting. U weet dan direct waar u aan toe bent. De kosteninschatting wordt berekend aan de hand van het uurtarief. Het uurtarief varieert afhankelijk van de specialisatie en de complexiteit van de zaak van EUR 195,- tot en met EUR 275,- (excl. 21% btw en 6% kantoorkosten).

Uiteraard wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke verdeling van kennis en werkzaamheden om de kosten in verhouding te laten zijn en voor u dus zo laag mogelijk.

Liever een fixed fee? Dat kan uiteraard ook. Neem hierover contact op met kantoor.

Rechtbankkosten

Als een procedure volgt, zal aan de rechtbank vaak griffierecht verschuldigd zijn. De hoogte hiervan is afhankelijk van de aard van de procedure en of u procedeert op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Meer informatie over griffierecht is te vinden op de website van de Rechtspraak.

Contact