Rijbewijs ingevorderd

Uw rijbewijs is ingevorderd De politie kan uw rijbewijs invorderen. Dat gebeurt als er sprake is van een behoorlijke snelheidsovertreding of na het rijden onder invloed van alcohol en / of drugs. De officier van justitie dient binnen tien dagen na de invordering van het rijbewijs te beslissen of het rijbewijs voorlopig aan de verdachte…

Strafbeschikking

Aan u is een strafbeschikking uitgereikt Het Openbaar Ministerie mag voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen, zonder tussenkomst van een rechter. Dit heet OM-afdoening. De straf die het Openbaar Ministerie oplegt, heet een strafbeschikking. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking die aan u is opgelegd, kunt u…

Oproep OM zitting

U heeft een oproeping voor een OM-zitting ontvangen De officier van justitie kan bij lichtere strafbare feiten en in geval u meerderjarig bent besluiten dat u in aanmerking komt voor een OM-zitting. Tijdens deze zitting wordt aan u door een officier van justitie een voorstel gedaan om strafvervolging te voorkomen. Het voorstel wordt u tijdens…

Uitnodiging verhoor

Uitnodiging voor verhoor op het politiebureau Als u wordt verdacht van een strafbaar feit en de politie wil u daarover horen, dan kan de politie een oproep naar uw huis sturen. U bent als verdachte niet verplicht om naar het politiebureau te gaan. Het kan wel zo zijn dat als u niet verschijnt de politie…

Aangehouden

U bent aangehouden op verdenking van een strafbaar feit Ophouden voor onderzoek Als u bent aangehouden, dan heeft de politie het recht u gedurende een periode van maximaal negen uren op het politiebureau vast te houden. Houd u er rekening mee dat de uren tussen 00:00 uur en 09:00 uur niet meetellen en dat de…

Dagvaarding

U heeft een dagvaarding ontvangen Neem na ontvangst van de dagvaarding zo spoedig mogelijk contact met Nicola van Vliet op. Zij begeleidt u bij de strafzaak op een deskundige en betrokken wijze. In het kader van de voorbereiding van de strafzaak bestudeert Nicola van Vliet alle stukken en spreekt deze met u door. U wordt…