Uw rijbewijs is ingevorderd

De politie kan uw rijbewijs invorderen. Dat gebeurt als er sprake is van een behoorlijke snelheidsovertreding of na het rijden onder invloed van alcohol en / of drugs. De officier van justitie dient binnen tien dagen na de invordering van het rijbewijs te beslissen of het rijbewijs voorlopig aan de verdachte wordt terug gegeven of blijft ingehouden.

U kunt tegen een beslissing van de officier van justitie om uw rijbewijs langer in te houden bezwaar maken bij de rechtbank en verzoeken om uw rijbewijs (voorlopig) aan u terug te geven. Het indienen van een verzoek tot teruggave is zinvol als u uw rijbewijs in het dagelijks leven nodig hebt, bijvoorbeeld voor uw werk. U kunt zo’n verzoek tot teruggave van uw rijbewijs ook bij de rechtbank indienen als de verwachting is dat de strafrechter te zijner tijd geen onvoorwaardelijke rij-ontzegging zal opleggen. Is uw rijbewijs ingevorderd, dan loont het om snel na de invordering contact met het kantoor op te nemen. Nicola van Vliet staat u graag bij.

Later wordt het strafbare feit nog wel voorgelegd aan de rechter. Let op: er kan voor hetzelfde feit tegelijkertijd ook een traject lopen bij het CBR. Door het CBR kunnen maatregelen aan een bestuurder worden opgelegd (zoals de Educatieve Maatregel Alcohol of een onderzoek naar de geschiktheid om voertuigen te besturen). Deze maatregelen zijn vaak duur en hebben grote gevolgen. Ook kan het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorsen.

Terug naar strafrecht.

Heeft u een strafrecht advocaat in Breda nodig?

Neem dan contact met ons op.

Contact