TOM-zitting

Bij lichte vergrijpen kan de officier van justitie besluiten de minderjarige verdachte uit te nodigen voor een TOM-zitting (Transactie Openbaar Ministerie). Op deze besloten zitting biedt de officier van justitie een straf aan de minderjarige verdachte aan. Dit kan bijvoorbeeld een taakstraf, een geldboete of een combinatie van deze twee zijn en heet een transactie. De officier van justitie kan ook voorstellen de gemaakte schade door de minderjarige verdachte te laten vergoeden. De ouders van de minderjarige verdachte worden uitgenodigd om bij de TOM-zitting aanwezig te zijn.

Indien de minderjarige verdachte het aanbod van de officier van justitie niet accepteert, wordt de minderjarige verdachte alsnog gedagvaard om voor de kinderrechter te verschijnen. De minderjarige verdachte mag zich tijdens een TOM-zitting, net als bij een gewone zitting, laten bijstaan door een advocaat.

Indien de transactie door de minderjarige verdachte wordt geaccepteerd zal deze ook zichtbaar zijn op de justitiële documentatie (ook wel “strafblad” genoemd).

Bij minderjarige verdachten wordt ook aan de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd een adviesrapport uit te brengen. In dit rapport wordt een strafadvies aan de officier van justitie gegeven.

Nicola van Vliet is een gespecialiseerde, en bij de VNJA (Vereniging voor Nederlandse Jeugdrecht Advocaten) aangesloten, jeugdrechtadvocaat die bijstand aan minderjarige verdachten verleent die op een TOM-zitting dienen te verschijnen. Heb jij als minderjarige

Nicola van Vliet is een gespecialiseerde, en bij de VNJA (Vereniging voor Nederlandse Jeugdrecht Advocaten) aangesloten, jeugdrechtadvocaat die bijstand aan minderjarige verdachten verleent die op een TOM-zitting dienen te verschijnen. Heb jij als minderjarige verdachte een oproep voor een TOM-zitting ontvangen? Neem dan contact op en wij begeleiden je verder.

Terug naar jeugdstrafrecht.

Heeft u een jeugdstrafrecht advocaat in Breda nodig?

Neem dan contact met ons op.

Contact