TOM-zitting

TOM-zitting Bij lichte vergrijpen kan de officier van justitie besluiten de minderjarige verdachte uit te nodigen voor een TOM-zitting (Transactie Openbaar Ministerie). Op deze besloten zitting biedt de officier van justitie een straf aan de minderjarige verdachte aan. Dit kan bijvoorbeeld een taakstraf, een geldboete of een combinatie van deze twee zijn en heet een…

HALT-afdoening

HALT-afdoening Een HALT-afdoening is een strafrechtelijke reactie die wordt aangeboden door de politie. Een afdoening via HALT kan bestaan uit één van de volgende punten of een combinatie hiervan: het vergoeden van de schade het verrichten van activiteiten met een pedagogische strekking het verrichten van taken die te maken hebben met het strafbare feit het…

Uitnodiging verhoor

Uitnodiging van de minderjarige verdachte voor verhoor op het politiebureau Als de minderjarige verdachte wordt verdacht van een strafbaar feit en de politie wil de minderjarige verdachte daarover horen, dan kan de politie een oproep naar het huis van de  minderjarige verdachte sturen. De minderjarige verdachte is niet verplicht om naar het politiebureau te gaan.…

Aangehouden

Ophouden onderzoek Als een minderjarige verdachte is aangehouden, dan heeft de politie het recht deze minderjarige verdachte een periode van maximaal negen uren op het politiebureau vast te houden. Houd er rekening mee dat de uren tussen 00:00 uur en 09:00 uur niet meetellen en dat de negen uren ingaan nadat de minderjarige verdachte (vlak…

Dagvaarding kinderrechter

Dagvaarding om voor de kinderrechter te verschijnen De dagvaarding is een brief waarin uw kind (als minderjarige verdachte) wordt uitgenodigd voor een zitting bij de kinderrechter. In de dagvaarding is beschreven waarvan uw kind wordt verdacht en wanneer de zitting plaatsvindt. Neem na ontvangst van de dagvaarding zo spoedig mogelijk contact met Nicola van Vliet…