Gezag

Gezag houdt de plicht en het recht in om kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden. Daar vallen ook het nemen van beslissingen en het verrichten van officiële handelingen onder. Minderjarige kinderen mogen zelf bijvoorbeeld geen paspoort of bankrekening aanvragen. Dit moet een ouder met het gezag of een voogd doen. Meestal ligt het gezag bij één of twee ouders. Eén van de ouders kan ook samen met een andere persoon het gezag hebben. Het gezag kan niet door meer dan twee personen worden uitgeoefend.

Wel of niet automatisch gezag?

Een meerderjarige moeder die niet onder curatele staat heeft automatisch het gezag over haar kind. Bij huwelijken en geregistreerd partnerschappen tussen man en vrouw heeft de man automatisch het gezag over het kind. Dat is bij wet geregeld. Ook na echtscheiding blijft u gezamenlijk het gezag uitoefenen. Als u en de andere ouder na de geboorte van het kind trouwen, krijgt de vader ook automatisch het ouderlijk gezag als hij het kind erkend heeft.

Wilt u als vader gezamenlijk gezag, maar is de moeder het daar niet mee eens? Dan kunt u naar de kinderrechter om te vragen het gezamenlijk gezag toch toe te kennen. De kinderrechter kan dit toekennen als hij dit in het belang van het kind acht. Ook moet u het kind hebben erkend.

Terug naar familierecht.

Voogdij

Als de ouders allebei hun kind niet kunnen verzorgen en opvoeden wordt een voogd aangewezen. Zijn beide ouders overleden en hebben ze geen voogd aangewezen, dan benoemt de rechter een voogd. Deze persoon heeft niet het gezag maar de voogdij over een kind.

Terug naar familierecht.

Heeft u een advocaat in Breda nodig voor een gezag of voogdij kwestie?

Neem dan contact met ons op.

Contact