U heeft een dagvaarding ontvangen

Neem na ontvangst van de dagvaarding zo spoedig mogelijk contact met Nicola van Vliet op. Zij begeleidt u bij de strafzaak op een deskundige en betrokken wijze. In het kader van de voorbereiding van de strafzaak bestudeert Nicola van Vliet alle stukken en spreekt deze met u door. U wordt door haar volledig voorbereid op het strafproces. Nicola van Vliet behartigt tijdens de zitting uw belangen, en houdt voor u een pleidooi en benoemt de feiten en omstandigheden die in uw voordeel zijn. Vervolgens beoordeelt de rechter naar aanleiding van de zitting of u het strafbare feit heeft gepleegd en zo ja, of aan u een straf of maatregel moet worden opgelegd.

Terug naar strafrecht.

Heeft u een strafrecht advocaat in Breda nodig?

Neem dan contact met ons op.

Contact