Dagvaarding om voor de kinderrechter te verschijnen

De dagvaarding is een brief waarin uw kind (als minderjarige verdachte) wordt uitgenodigd voor een zitting bij de kinderrechter. In de dagvaarding is beschreven waarvan uw kind wordt verdacht en wanneer de zitting plaatsvindt.

Neem na ontvangst van de dagvaarding zo spoedig mogelijk contact met Nicola van Vliet op. Nicola van Vliet is een gespecialiseerde, en bij de VNJA (Vereniging voor Nederlandse Jeugdrecht Advocaten) aangesloten, jeugdrechtadvocaat. Zij begeleidt u als gezagdragende ouder(s) en uw kind bij de strafzaak op een deskundige en betrokken wijze. In het kader van de voorbereiding van de strafzaak bestudeert Nicola van Vliet alle stukken en spreekt deze met u en uw kind door. U wordt door haar volledig voorbereid op het strafproces in een jeugdstrafzaak. Nicola van Vliet behartigt tijdens de zitting de belangen van uw kind en houdt voor uw kind een pleidooi en benoemt de feiten en omstandigheden die in het voordeel van uw kind zijn. Vervolgens beoordeelt de kinderrechter naar aanleiding van de zitting of u het strafbare feit heeft gepleegd en zo ja, of aan u een straf of maatregel moet worden opgelegd.

Terug naar jeugdstrafrecht.

Heeft u een jeugdstrafrecht advocaat in Breda nodig?

Neem dan contact met ons op.

Contact