Ophouden onderzoek

Als een minderjarige verdachte is aangehouden, dan heeft de politie het recht deze minderjarige verdachte een periode van maximaal negen uren op het politiebureau vast te houden. Houd er rekening mee dat de uren tussen 00:00 uur en 09:00 uur niet meetellen en dat de negen uren ingaan nadat de minderjarige verdachte (vlak na de aanhouding) is voorgeleid aan een zogeheten hulpofficier van justitie. De hulpofficier zal de minderjarige verdachte normaal gesproken iets vertellen over de procedure op het politiebureau en de minderjarige verdachte ook inlichten over het recht om voor het eerste verhoor een piketadvocaat te spreken. De minderjarige verdachte mag ook altijd een voorkeursadvocaat bellen. Geeft de minderjarige verdachte Nicola van Vliet op als voorkeursadvocaat, dan komt zij de minderjarige verdachte bezoeken en dan zijn daaraan geen kosten verbonden.

Terug naar jeugdstrafrecht.

Inverzekeringstelling

Als de politie niet binnen negen uren klaar is met het onderzoek, dan kan de minderjarige verdachte in verzekering worden gesteld. Dit is een bevel van de hulpofficier van justitie op grond waarvan de minderjarige verdachte een periode van drie dagen op het politiebureau kan worden vastgehouden. Deze periode mag bij dringende noodzakelijkheid eenmaal worden verlengd met drie dagen. De inverzekeringstelling vindt plaats in gevallen waarin sprake is van verdenking van een ernstig misdrijf en wanneer de politie meer tijd nodig heeft om te onderzoeken.

Anders dan in het ‘gewone strafrecht’ mag de minderjarige verdachte bezoek van zijn ouders / voogd ontvangen. Als Nicola van Vliet de minderjarige verdachte op het politiebureau heeft bezocht, wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders / voogd opgenomen en in overleg met de ouders / voogd van de minderjarige verdachte kunnen zij de minderjarige verdachte op het politiebureau bezoeken.

Terug naar jeugdstrafrecht.

Heeft u een jeugdstrafrecht advocaat in Breda nodig?

Neem dan contact met ons op.

Contact