Uitnodiging van de minderjarige verdachte voor verhoor op het politiebureau

Als de minderjarige verdachte wordt verdacht van een strafbaar feit en de politie wil de minderjarige verdachte daarover horen, dan kan de politie een oproep naar het huis van de  minderjarige verdachte sturen. De minderjarige verdachte is niet verplicht om naar het politiebureau te gaan. Het kan wel zo zijn dat als de minderjarige verdachte niet verschijnt, de politie de minderjarige verdachte op een later moment alsnog aanhoudt.

In het kader van het verhoor heeft de minderjarige verdachte recht:

  • op bijstand van een advocaat voor en tijdens het verhoor
  • op een tolk, in geval de minderjarige verdachte niet goed Nederlands spreekt of verstaat
  • op inzage in het politiedossier vóór het verhoor
  • om te zwijgen: de minderjarige verdachte is niet verplicht om antwoord te geven.

Terug naar jeugdstrafrecht.

Heeft u een jeugdstrafrecht advocaat in Breda nodig?

Neem dan contact met ons op.

Contact